Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy

Zmluvy 2023

Zmluvy 2022

Zmluvy 2021

Archív zmluvy

Zmluvy o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce

pdf Zmluva č. 1/2020

Zmluvy 2020

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov
pdf Zmluva o nájme Pozemkové spoločenstvo Zaruba
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
pdf Kúpna zmluva č. 1/2020 o prevode vlastníctva k nehmuteľnosti
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb
pdf Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného odpadu - FÚRA s.r.o.
pdf Dodatok k poistnej zmluve č.9127003647 - UNIQA poisťovňa
pdf Zmluva č. 110820-001 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb
pdf Kúpna zmluva č.2/2020 o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
pdf Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
pdf Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
pdf Návrh poistnej zmluvy

Zmluvy 2019

pdf Zmluva č. 548/2019/OK o poskytnutí dotácie
pdf Zmluva o dielo č. 01/VO/2019
pdf Dodatok k zmluve o dielo č. 01/VO/2019
pdf Kúpna zmluva č. 1/2019

Zmluvy 2018

pdf Zmluva o pripojení - VSD
pdf Darovacia zmluva
pdf Zmluva o dielo - PP PROTECT
pdf Zmluva o dielo - Ifosoft
pdf Zmluva č. 585/2018/OK
pdf Zmluva o dielo - Ifosoft
pdf Kúpna zmluva č. 1/2018 o prevode práv k nehnuteľnosti
pdf Zmluva o dielo - Pelumax
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - PP PROTECT

Zmluvy 2017

pdf Zmluva o dielo č 002/2017 ( dodávka stavebných prác )
pdf Nájomná zmluva
pdf Kúpna zmluva č. 2/2017 o prevode práv k nehnuteľnostiam
pdf Kúpna zmluva č. 3/2017 o prevode práv k nehnuteľností

Zmluvy 2015

pdf Zmluva - NATURPACK
pdf Rámcová zmluva o dielo - DAG SLOVAKIA
pdf Poistná zmluva

Zmluvy 2014

pdf Zmluva č. 404/2014/OK

Zmluvy 2012

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Zmluva o úvere
pdf Mandátna zmluva
pdf Zmluva o zriadení záložného práva
pdf Zmluva 1/2013
pdf Zmluva 2/2013
pdf Kúpna zmluva Conet ISP

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 15:00
Streda 07:00 - 16:00
Štvrtok 07:30 - 15:00
Piatok 07:00 - 13:00

Tel. číslo: +42157 769  23 74
E-mail: obeckolonica@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu